Ενδιάμεση συνάντηση Drammen (NO)

Στη συνάντηση, οι εταίροι προετοίμασαν και ξεκίνησαν τη σύνταξη της Ενδιάμεσης Έκθεσης και αξιολόγησαν την έκθεση παρακολούθησης και την έκθεση αξιολόγησης των πρώτων μηνών του έργου. Επιπρόσθετα, συζητήθηκαν, τελικά αξιολογήθηκαν οι εξελίξεις των αναδιπλωμένων δραστηριοτήτων που προσαρμόστηκαν στο πρόγραμμα μαθημάτων των οργανισμών και η διαδικασία παραγωγής του “Flipped Learning Framework” σχεδιάστηκε, διαμορφώθηκε και ξεκίνησε.
Στόχος της συνάντησης ήταν η συλλογή υλικών για την ενδιάμεση έκθεση, ο τελικός ορισμός των αναπτυγμένων προσαρμοσμένων δραστηριοτήτων, ο ορισμός των διαφορετικών προσεγγίσεων στο πλαίσιο των διαφόρων δομών των οργανώσεων-εταίρων και των ομάδων-στόχων.

Ακολουθούν ορισμένες εικόνες από τη συνάντηση.