Τα αποτελέσματα του σχεδίου

Καινοτόμο σχέδιο κατάρτισης

New course concept for AE courses
Source: Pixabay

Κατά τη διάρκεια του έργου, οι εταίροι θα αναπτύξουν μια καινοτόμο ιδέα μαθημάτων εφαρμόζοντας την «ανοιχτή μάθηση» στα μαθήματα. Αυτή η προσέγγιση δεν χρησιμοποιείται επί του παρόντος στην εκπαίδευση ενηλίκων. Αυτές οι έννοιες μαθημάτων θα

  • χρησιμοποιηθεί στους συμμετέχοντες οργανισμούς στο μέλλον για να προσφέρει πιο αποτελεσματική και επιτυχημένη εκπαίδευση κατάλληλη για τη διδασκαλία στην ψηφιακή εποχή
  • μοιραστεί ως ανοικτή εκπαιδευτική ανατροφοδότηση για άλλους παρόχους εκπαίδευσης ενηλίκων.
  • αποτελέσει τη βάση ενός νέου αναπτυγμένου μαθήματος (για τους εκπαιδευτές στην εκπαίδευσης ενηλίκων). Το μάθημα αυτό θα παρασχεθεί από την ΕΔΡΑΣΕ και EBI τα επόμενα χρόνια σε καταρτίσεις KA 1

 

Οδηγός για την Ανεστραμμένη Εκπαίδευση Ενηλίκων

Τα ηλεκτρονικά βιβλία (eBooks) και τα  eBook readers είναι η ψηφιακή απάντηση στα παραδοσιακά τυπωμένα βιβλία. Η διαδραστικότητα και το πολυμεσικό περιεχόμενο εμπλουτίζουν την πληροφορία.

Όλες αυτές οι βασικές ιδέες θα αναπτυχθούν για την Εκπαίδευση Ενηλίκων, εξετάζοντας τις ειδικές καταστάσεις εκμάθησης για τους ενήλικες μαθητές – με έμφαση στις διάφορες ομάδες-στόχους ενηλίκων όπως περιγράφηκε προηγουμένως, υλοποιούμενες και γραμμένες (ψηφιακά και εν μέρει πολυμέσα) ως ηλεκτρονικά βιβλία που στηρίζονται σε διαδραστικά πολυμέσα (e-Books), δημοσιευμένα ως ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι (OER).