Ενδιάμεση συνάντηση στο Drammen (Νορβηγία)

Στη συνάντηση, οι εταίροι προετοίμασαν και ξεκίνησαν τη σύνταξη της Ενδιάμεσης Έκθεσης και αξιολόγησαν την έκθεση παρακολούθησης και την έκθεση αξιολόγησης των πρώτων μηνών του έργου. Επιπρόσθετα, συζητήθηκαν, τελικά αξιολογήθηκαν οι εξελίξεις των δραστηριοτήτων αντιστροφής της εκπαίδευσης που προσαρμόστηκαν στο πρόγραμμα μαθημάτων των οργανισμών και σχεδιάστηκε, διαμορφώθηκε και ξεκίνησε η διαδικασία παραγωγής του “Flipped Learning Framework”.

Στόχος της συνάντησης ήταν η συλλογή υλικών για την ενδιάμεση έκθεση, ο τελικός ορισμός των αναπτυγμένων προσαρμοσμένων δραστηριοτήτων, ο ορισμός των διαφορετικών προσεγγίσεων στο πλαίσιο των διαφόρων δομών των οργανώσεων-εταίρων και των ομάδων-στόχων.

Ακολουθούν ορισμένες εικόνες από τη συνάντηση.