Εναρκτήρια Συνάντηση στο Wiener Neustadt (Αυστρία)

Η εναρκτήρια συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Wiener Neustadt από τις 16 Νοεμβρίου 2018 έως τις 17 Νοεμβρίου. Όλοι οι εταίροι παρουσιάστηκαν σε αυτή τη συνάντηση και είχαν δύο ημέρες εργασίας στο Wiener Neustadt. Οι Jon Bergmann και Errol Smith (από την FLGlobal) συμμετείχαν στη συνάντηση ως ειδικοί επισκέπτες και παρουσίασαν την τρέχουσα έκδοση του Flipped Learning 3.0 στους συμμετέχοντες.

Η ατζέντα επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη του έργου και ασχολήθηκε με τα παρακάτω θέματα:

 • Παρουσίαση των εταίρων
 • Βασικά θέματα του έργου και ρόλοι των εταίρων
 • Η ιδέα πίσω από τη ανεστραμμένη μάθηση – το περιεχόμενο του έργου
   • Τα Χαρακτηριστικά διαφόρων ενηλίκων εκπαιδευομένων
   • Η έννοια της ενεργού μάθησης
   • Η αλλαγή του ρόλου του εκπαιδευτή
   • Η Χρήση της τεχνολογίας
   • Πρότυπα της ανεστραμμένης  μάθησης – στοιχεία αναστροφής της μάθησης
 • Οργανωτικά θέματα (έγγραφα, συνεδριάσεις, εκπαιδευτικές εκδηλώσεις), συγκρότηση της Διευθύνουσας Επιτροπής, Παρακολούθηση και αξιολόγηση
 • Το τελικό προϊόν ePub

Παρουσίαση: Τι είναι τα διαδραστικά ηλεκτρονικά βιβλία;

Έννοιες και σχεδιασμός για ένα eBook

Δομή και περιεχόμενο του ανεπτυγμένου ePub

Τις εντατικές συνεδριάσεις εργασίας παρακολούθησαν: ο  συντονιστής Peter Mazohl (EBI / EIE, AT). Alexander Amundsen (Intermezzo, NOR), Jon Bergmann (FLGI, ΗΠΑ), Errol Smith (FLGI, ΗΠΑ), Jørgen Jenssen (Intermezzo, NOR), Juan Carlos Álvarez και Martín Oriol Brotat Mestre (Stevenie Mayrwöger) (EBI / EIE, AT), Kathrin Zehrfuchs (EBI / EIE, AT), Harald Makl (EBI / EIE, AT) και Μιχαήλ Φιλιόγλου (EDRASE, GR).

Εδώ βρίσκονται σύντομες πληροφορίες για το  Wiener Neustadt, την πατρίδα του EBI / EIE

Οι επόμενες δραστηριότητες βρίσκονται: