Prosjektets resultater

Innovative kurskonsept

Nytt kurskonsept for voksenopplæring
Kilde: Pixabay

Samarbeidspartnerne vil i løpet av prosjektet utvikle innovative kurskonsept ved å implementere “flipped learning” i undervisningstimer. Denne tilnærmingen er hittils ikke brukt i voksenopplæring. Kurskonseptene vil

  • bli brukt av de deltagende organisasjonene i fremtiden for å tilby bedre og mer effektive undervisningsopplegg som passer med dagens digitale samfunn.
  • bli delt som en Open Educational Resource for andre som driver med voksenopplæring
  • være basisen for et nyutviklet kurs (for undervisere i voksenopplæring). Dette kurset vil tilbys av EDRASE og EBI i de nærmeste årene, i form av et K1 Erasmus+ treningskurs.

“Flipped voksenopplæring – en guide”

Ebøker og ebok-lesere er det digitale alternative til bøker i papirformat. Interaktivitet og multimedia-innhold beriker informasjonen.

Alle idéene vil bli utviklet for voksenopplæring (og ta i betraktning alle de spesifikke læringssituasjonene for voksne elever – med et fokus på de ulike målgruppene av voksne beskrevet tidligere), konkretisert og nedskrevet (digitalt og delvis multimedia) som en interativ mulitmedia-basert ebok, publisert som en open educational resource (OER).