Midtveismøte i Drammen (NO)

Samarbeidspartnerne forebredte og initierte skrivingen av midtveisrapporten i løpet av møtet. I tillegg evaluerte de monitorering-rapporten og evalueringen av prosjektets første måneder. Utviklingen av flipped aktiviteter skreddersydd til hver enkelt organisasjons kurs på diskutert og evaluert. Videre ble produksjonsplanen og prosessen for Flipped læring rammeverket planlagt, strukturert og påbegynt. Mål for dette møtet var å samle materialer for midtveisrapporten, definere og utvikle skreddersydde flipped læring-aktiviteter, og diskutere ulike tilnærminger på tvers av samarbeidspartnerne. og deres målgrupper.

Her er noen bilder fra møtet: