Kickoff-møte i Wiener Neustadt (Østerrike)

Kickoff-møtet fant sted i Wiener Neustadt fra 16.-17. november 2018. Alle samarbeidspartnerne var tilstede på dette møtet og hadde to dager med aktiviteter.  Jon Bergmann og Errol Smith (fra FLGlobal) deltok på møtet som æresgjester og ga en introduksjon til den nåværende versjonen av Flipped Learning 3.0.

Fokuset i dette møtet var utviklingen av prosjektet og på agendaen var følgende punkt:

 • Presentasjon av samarbeidspartnerne
 • Kjerneelementer i prosjektet og rollene til samarbeidspartnerne.
 • Idéen bak flipped læring – prosjektinnhold
  • Karakteristikker og kjennetegn med voksne under opplæring.
  • Betydningen av aktiv læring
  • Skiftet av rollen til treneren- fra underviser til fasilitator
  • Bruken av teknologi
  • Flipped Læring standarder – elementer i flipped læring
 • Organizational issues Organisasjonelle problemer (dokumenter, møter, læringsaktiviteter)
 • Konsitusjonen til styret
 • Monitorering og evaluering
 • Sluttproduktet til ePub
 • Presentasjon: hva er interaktive eBøker?
 • Konsepter og design til en eBok
 • Struktur og innhold for den utviklede ePub

De intensive arbeidsøktene ble moitorert og guidetav koordinatoren Peter Mazohl (EBI/EIE, AT). Alexander Amundsen (Intermezzo, NOR), Jon Bergmann (FLGI, USA), Errol Smith (FLGI, USA), Jørgen Jenssen (Intermezzo, NOR), Juan Carlos Álvarez and Martín Oriol Brotat Mestre (both Asociación Juvance, ES), Stefanie Mayrwöger (EBI/EIE, AT), Kathrin Zehrfuchs (EBI/EIE, AT), Harald Makl (EBI/EIE, AT) og Michail Filioglou (EDRASE, GR).

Her kan du lese mer om Wiener Neustadt, hjembyen til EBI/EIE