Asociación Juvance (Spania)

Asociación Juvance (Spania) er involvert i arbeidet med yngre voksne, mange av dem med færre muligheter, og fokuserer på interkulturell, kritisk læring for å støtte elevene i utviklingen mot aktive, kreative, responsive og støttende borgere.

Bakgrunn

The Juvance Association was born in the summer of 2017 in Malaga, in the south of Spain. It arises from the preexisting idea of a group of people committed to society from their professional environment led by Martín Brotat. In its constitution were university professors, university students, businessmen and liberal professionals.
From that moment Juvance began to expand, both in the number of participants benefited and activities.

Juvance Association ble opprettet sommeren 2017 i Malaga, sør i Spania. Organisasjonen ble stiftet på bakgrunn av den eksisterende ideen om en gruppe mennesker som er aktive i samfunnet utfra sitt fagmiljø ledet av Martín Brotat. I sin sammensetning besto Juvance av universitetsprofessorer, universitetsstudenter, forretningsmenn og liberale fagpersoner.
Fra det øyeblikket begynte Juvance å utvide seg, både i antall deltakere og i antallet aktiviteter.

Verdier og mål

I foreningen, apolitisk per definisjon, fremmes, innenfor de forskjellige aktivitetene som utføres eller de som er involvert i dem, verdiene som vår identitet og vår enhet bygger på.
Disse er:

  • Fremme og forsvare menneskerettighetene
  • Fremme vanskeligstilte ungdommer og unge voksne mot samfunn og arbeidsmarkedet. Aktiv gjeninnsetting
  • Fremme entreprenørskap
  • Andre aktiviteter som fremmer og utvikler evner og kunnskap