Kursmøte i Málaga/Spania

Dette møtet ble arrangert i Málaga/Spania 3. -5. februar 2019 i universitetet i Málaga (og i EBI & EDRASE sin prosjektpartner Arrabal Aid sine lokaler).

University of Malaga

Her evaluerte samarbeidspartnerne SWOt analysen av de deltagerende, lærte om og analyserte de aktive undervisningsmetodene som finnes i flipped læring, sammenlignet de eksisterende profilere i organisasjonen i lys av undervisning, opplæring og andre aspekt ved organisasjonene.

Målene med denne samlingen (definert for å oppnå prosjektplanens mål) var:

  • Formidling av kunnskap på et transnasjonalt nivå og mellom deltakerorganisasjonene.
  • Aktiv læring og en heutagogisk tilnærming til læring, spesielt når det kommer til prinsippene for “blandet læring”.
  • Analysere DigoiComp-rammeverket og implementasjon av spesifikke elemener fra kursene.
  • Bruke e-xellence- rammeverket som en grunnmur for kursutvikling
  • Flipping the learning – snu om på rollene
  • Planleggingen av implementeringen av et nytt kurs.

Her er noen bilder fra kurset/møtet/arrangementet: