EDRASE (Hellas)

EDRASE (Hellas) er spesialisert på kurs som holdes på avsidesliggende steder som adresserer voksne med geografiske hindringer.

EDRASE er hovedsakelig aktiv i lokalsamfunnene, der medlemmene deres bor, som Halki-øya, Syros-øya og Egaleo kommune, Attica. På den annen side har EDRASE vært involvert som koordinator eller partner i flere KA1 og KA3 prosjekter, i voksen- og ungdomssektoren. All denne erfaringen er oppnådd i alle slags lokale aktiviteter og europeiske prosjekter (Comenius & Grundtvig / LLP, Erasmus +) og vil sikre det vellykkede bidraget fra EDRASE i prosjektet.

EDRASE vil kunne bidra til dette prosjektet på bakgrunn av:

 • De fleste av EDRASEs trenere jobber også på skoler og har allerede tatt i bruk metoden “Flipped Klasserom” i sine klasser og fått erfaring med fordeler og ulemper med denne undervisningsmetoden.
 • De har et bredt nettverk av samarbeid mellom samfunnet og lokalsamfunnene og utfører aktiviteter for voksenopplæring.
 • De har stor erfaring med å undervise både voksne og unge, ved å bruke de mest moderne metodene som kombinasjonen av blandet læring som har inkorporert den konstruktivistiske utdanningsfilosofien.

Relevante tildligere EDRASE prosjekter og samarbeid:

 1. For sjette år på rad deltar EDRASE i utviklingen av et massivt online kurs, som involverer lærere i videregående opplæring og voksenopplæring, fra alle øyene i det sørlige Egeerhavet. I år får cirka 4000 lærere opplæring i “Bruk av IKT og web2-verktøy i undervisningspraksisen”.
 2. LLP / Grundtvig multilateralt prosjekt: “Blended Learning Quality – Concepts Optimised for Adult Education” (BLAdEdu) (539717-LLP-1-2013-1-IT-GRUNDTVIG-GMP). Målet med dette prosjektet var å utvikle et kvalitetssystem for Blandet Læring (Blended Learning).
 3. Grundtvig Learning Partnership “Active Citizenship for Seniors and Juniors Share via web radio” (2013-1-IT2-GRU06-51812 5). Dette prosjektet foreslo å verdsette kunnskapen til pensjonister, spesielt kunnskapen til pensjonerte, slik at formuen av personlig erfaring er ikke tapt. Målet er også å forbedre livskvaliteten, mens de eldes aktivt.
 4. EDRASE tilbyr gratis Computer Learning-seminarer på Halki Island. Seminarene som ble holdt på kultursenteret ”Socrates Fanourakis”, fortsetter å være et senter for kulturaktiviteter, og som kommer Halki til gode, som velgjøreren av øya vår, Socrates Fanourakis alltid gjorde seg selv. Nyutdannede på videregående skoler, studenter, lærere, arbeidsledige eller andre innbyggere på øya som ønsker å få kunnskap, erfaring, ferdigheter og potensielt et ECDL-vitnemål, kan delta i denne aktiviteten.
 5. “Learning Design in Practice” – “LeaD inPractice” et blandet læringsprosjekt (som kombinerer avstand med opplæring på stedet) som er satt opp for å adressere alle de ubehandlede, uuttalte og uløste problemene og “varme poteter” som gjentatte ganger dukker opp under Erasmus + utveksling og opplæringskurs og som vanligvis mangler i Training of Trainers kurs. Det ble organisert av EDRASE.
 6. Samarbeid mellom EDRASE og Egaleo kommune, Attica, er for øyeblikket avtalt, med sikte på koorganisering av 3 arrangementer, for 2017, følgende:
  • “Me and My Fellow”: Håndtering av emosjonell intelliigens.
  • “In vitro fertilization” Foredrag. Foredragsholder Haris Kazlaris (embryologist, cytogenetic).
  • ” Information and Communication Technologies – Practical Applications for Digital Illiterates”
 7. Eramus + / KA104. «Verktøy og ferdigheter for emosjonell styring» med kodenummer «2018-1-EL01-KA104-047332». Hovedaktiviteten til prosjektet “Tools and Skills for Emotional Management” er et opplæringskurs rettet mot voksenopplæringspersonell. Den vil vare i 10 dager, og den vil bli utført av Permacultura Cantabria, i Cantabria (Spania). Målet er å bringe tre voksne trenere fra 5 organisasjoner (EDRASE, HYP, OIKOPOLIS, EPIONI, EDUCOMMART) interessert i å utvide sitt emosjonelle ledelsesperspektiv og forskjellige eksperter på emnet.
 8. Erasmus+/KA3 ‘’TWiNS – TOGETHER WORKING FOR INCLUSION AT SCHOOL’’, coordinator: Cooperativa Beniamino SCS ONLUS –Campo nell’Elba.