The Flipped Learning Global Initiative

Flipped Learning Global Initiative (FLGI), er en verdensomspennende koalisjon av undervisere, forskere, teknologer, og utdanningsledere som er engasjerte i Flipped learning.  Flipped Learning Global Initiative, (FLGI) ble started for å støtte den raskt ekspanderende bruken av flipped læring i hele verden, inkludert Kina, Taiwan, Spania, De Arabiske Emirater, UK, Tyrkia, Italia, Korea, Argentina, Island, Sverige, India, USA og nå også i Østerrike. FLGI ønsker å dekke det økende globale behovet for samarbeid på tvers av grenser innen følgende områder: bevaring og distribusjon av forskningsressurser, utvikling av beste praksiser innen flipped læring og teknologisk seleksjon og implementering.

Visjonen

Jon Bergmann er en av grunnleggerene og pioneerene innen flipped klasserom. Jon har reist rundt i hele verden for å holde foredrag til og trene skoleledere og lærere i flipped klasserom-modellen. Han har vært vitne til det globale potensialet og engasjementet som flipped læring bringer med seg. Han har også erfart fallgruver og de utallige måtene flipped læring kan bli kompromittert på grunn av dårlig utførelse, mangelfull teknologi og manglende kompetanse.Flipped Learning Global Initiative ble grunnlagt for å støtte en suksessfull adaptering og implementering av fliipped lærings-modellen rundt omo i verden.

Målsettingen

Målsettingen til Flipped Learning Global Initiative er å koordinere, orkestrere og skalere nøkkelelementene som er nødveendige for å spe flipped læring internasjonalt på en vellykket måte. FLGIs primære fokus er å bygge broer mellom de ulike robuste flipped lærings-aktivitetene som gjennomføres i hele verden.

I prosjektets rammeverk

Flipped Learning Global Initiative bidrar til prosjektet med deres kunnskap og erfaring. Videre vil Jon Bergmann og Errol Smith overvåke utviklingen av prosjektets resultater.

_______________

Kilde: Tatt med tillatelse fra nettsiden til FLGlobal