Om prosjektet

“Flipped Adut Education” -prosjektet FADE-in ser nærmere på horisonten i utdanningsutviklingen og tar hensyn til nylige teknologiske og teoretiske innvovasjoner. Dette medfører et skifte i hvilke metoder og aktiviteter som brukes for voksenopplæring. Utgangspunktet for prosjektet var at enkle undervisningskurs «onsite» og teknologiforbedrede blandede læringskurs må oppdateres i tråd med de meste moderne teknikkene.

Flipped voksenutdannelse: selvstyrt læring ved bruk av informasjonsteknologi.

Grunntanken er at prosjektet ska utvikle metoder for aktiv undervisning, en heutagogisk tilnærming med selvbestemmende elever, bruk av multimedia og en endring av rollene lærer og elev. Læreren vil fungere mer som en fasilitator for læringen, elevene vil bruke teknologi for å skape selvstyrt læring. Dette kalles gjerne for en «flipping» av læring etter ideene om Jon Bergmann, publisert i sin bok Flipped Learning 2.0 (denne boken addresserer Yrkesutdannelse og undervisning).

Konseptene for «flipped læring» eksisterer ikke enda for voksenopplæring (VO), og ingenting har blitt publisert om dette hittil.  Derfor ønsker vi,  4 helt forskjellige VO-aktører, å utvikle disse konseptene på en allsidig måte og publisere funnene i en eBok (som OER for å bidra til åpen utdanning).

Målene med FADE-in-prosjektet er å utvikle konsepter for opplæring av voksne ved hjelp av en «flipped» tilnærming. Dette betyr aktiv og selvstyrt læring, for å “snu ” rollene (lærer => Tilrettelegger, elev => Selvbestemmende voksen med ansvar for sin læring (heutagogisk tilnærming). Global Flipped Learning Initiative (GFLI) og Jon Bergman (utvikleren av Flipped Learning) vil være en tilknyttet partner i prosjektet og påvirke den nyeste kunnskapen og opplevelsen av «omvendt læring”.

Prosjekt-teamet består av fire VO-organisasjoner med et utfyllende erfaringsområder  som er godt distribuert i Europa (Hellas, Spania, Norge og Østerrike). Dette vil sikre et bredt omfang av erfaring og innvirkning på prosjektet, samt et allsidig resultat som adresserer alle grupper av voksne elever. Teamet består i detalj av EB (Østerrike), en VO-institusjon med en egen forsknings- og teknikkavdeling med fokus på eldre voksne. EDRASE (Hellas) som spesialiserer seg på kurs som holdes på avsidesliggende steder som adresserer voksne med geografiske hindringer. Intermezzo Ungdomsorganisasjon (Norge), en VO-organisasjon med fokus på yngre voksne, inkludert mennesker med migrasjonsbakgrunn og flyktninger, som fokusere på språkopplæring og inkludering. Asociación Juvance (Spania) er involvert i arbeid med yngre voksne, mange av dem med færre muligheter. De fokuserer på interkulturell, kritisk læring for å støtte eleverne til å oppføre seg som aktive, kreative, responsive og støttende borgere.

Jon Bergmann, utvikleren av omvendt-klasserom (eller flipped læring) er leder for Global Flipped Learning Initiative (Colerado, USA), som involverte seg som en tilknyttet partner til dette prosjektet. Han vil bidra til prosjektet med sin ekspeertise, kunnskap og erfaring; GFLI vil føre tilsyn med utviklingen av e-boken om læring av Flipped voksenopplæring.

Aktivitetene i prosjektet dekker en initiell opplæringsaktivitet og  utviklingen av veiledningen Flipped Voksenopplring. Denne e-boken vil gi en allsidig tilnærming og retningslinjer for den “nye” typen læringen. Utformingen av teamet er gjort for å kunne ivareta en allsidig guide som dekker ulike målgrupper for voksne. I tillegg er aspektene ved inkludering samt utdanning av mennesker med færre muligheter en del av veiledningen. I en siste opplæring vil medlemmene av teamet informeres om resultatene fra guiden.

Den forventede påvirkningen for partnerne eren endringen i metodikken, metodene for å lære voksne å bruke aktiv læring,  til en «flipped» tilnærming, samt endringene i forholdet mellom lærer og elev og andre utviklede elementer. Den utviklede eBoken vil gjøre det mulig for andre VO-leverandører å endre sine undervisningsmetoder.  Kurs for undervisere i VO-organisasjoner vil videreføre  prosjektets resultater. Prosjektets funn vil føre til en fornyelse av VO-organisasjoner. Denne effekten vil bli muliggjort av den profesjonelle og intensive formidlingen av prosjektet til målgruppene.

Kontakt: info[at]fade-in.eu