Tidsplan for prosjektet

Prosjektet forlenges på grunn av covid-19. Ny tidsplan vil bli gjort tilgjengelig så snart som mulig. Takk for tålmodigheten…