Intermezzo Ungdomsorganisasjon (Norge)

INTERMEZZO er en lokal, uavhengig, ikke-politisk, ikke-religiøs, og frivillig organisasjon, drevet av studenter og medlemmer. Medlemmene har interesseområder som globale samfunnsutfordringer, lokalmiljø, kultur, europa-kunnskap, minoritetsgrupper, ungdomsmedvirkning og sosiale hindringer.

Intermezzo diskriminerer ikke på bakgrunn av hudfarge, kjønn, seksuell orientering, trosbekjennelse, religion, nasjonal, etnisk, eller sosial opprinnelsesbakgrunn.

Intermezzo Ungdomsorganisasjon er basert i Drammen i Norge. Vi arbeider for sosial utvikling for unge mennesker i Drammen.

Målet med organisasjonen er å  integrere marginaliserte grupper; støtte til små og mellomstore bedrifter og kommuner i sine respektive regioner, inkludert integrering, opplæring, støtte i utvikling, eller til å delta i nasjonale og internasjonale programmer og prosjekter under forskjellige EU-programmer.