Prosjektpartnere

Partners at the meeting in Wiener Neustadt

Partnerne i prosjektmøtet i Wiener Neustadt.
Fra venstre til høyre: Prosjektkoordinator Peter Mazohl (EBI, AT), Alexander Amundsen (Intermezzo, NOR), Jon Bergmann (FLGI, USA), Jørgen Jenssen (Intermezzo, NOR), Juan Carlos Álvarez og Martín Oriol Brotat Mestre (begge fra Asociación Juvance, ES), og Michail Filioglou (EDRASE, GR)

Prosjekt-teamet består av:

  • EBI (Østerrike), en VO-institusjon med en egen avdeling for forskning og teknologi med fokus på eldre voksne. [mer]
  • EDRASE (Hellas) er spesialist på kurs som holdes på avsidesliggende steder som adresserer voksne med geografiske hindringer. [mer]
  • Intermezzo Ungdomsorganisasjon (Norge), en AE-organisasjon med fokus på yngre voksne, inkludert mennesker med migrasjonsbakgrunn og flyktninger. De fokuserer blant annet på språkopplæring og inkludering. [mer]
  • Asociación Juvance (Spania) er involvert i arbeid med yngre voksne, mange av dem med færre muligheter, og fokuserer på interkulturell, kritisk læring for å støtte eleverne til å være aktive, kreative, responsive og støttende borgere. [mer]
  • The Flipped Learning Global Initiative (FLGL)
    Dette er det globale nettverket som fremmer flippet læring. FLGI er en tilknyttet partner i prosjektet. [mer]