Europeisk Initiativ for Utdannelse (Østerrike)

Europäische Bildungsinitiative” EBI – (på engelsk European Initiative for Education EIE) – er en privat nonprofit utdannelse og treningsorgnisasjon lokaliisert i Wiener Neustadt i Østerrike.

EBI’s målsetting er å omfavne en innovativ tilnærming til utdanning, trening og kultur. Målgruppene er voksne i utdannelse/opplæring, og lærere/trenere som driver med voksenopplæring.

EBI består av tre ulike departement, disse er:

  1. Enheten for trening og undervisning,
  2. enheten or teknologisk inovasjon (fokusert på utformingen av multimedia utdannelsesressurser, ivaretagelse av læringsplattformer og programmering av individuelle opplegg til trening og utdanning som tilbys) og
  3. en unik forskningsgruppe.

EBI består av 5 trenere/undervisere, en administrasjon med 3 ledere, administrative ansatte og ansvarlige og to forskere. Alle medlemmene av organisasjonen jobber frivillig og blir kun betalt for spesifikk undervisning/treningsaktiviteter eller for arbeid med spesifikke prosjekter.

Alle trenere/lærere og assistentundervisere er utdannet innen ITC og har erfaring med prosjektledelse, eLæring, teknologisk forsterket læring, (og undervisning, TELT), fjernlæring/undervisning, åpen læring, open online langditans-eundervisning og blandet læring.  De er rutinerte i ulike former for undervisning (IST-treninger i Grundtvig-rammeverket, i dag Erasmus+) og snakker flytende engelsk (minst C!-nivå).

EBIs handlingsområde er utviklingen av spesifikke treningskurs, nye tilnærminger til læring og undervisning, i tillegg til deltagelse i internasjonale prosjekter for å lære ny kunnskap og kompetanse og for spredning ac forskningsresultater og erfaring tilegnet i de utviklede kursene, forskningsarbeid og aktiv deltagelse i undervisning (i Europa).

Organisasojner er involvert i voksenopplæring og for undervisere/trenere for voksenopplæring (VO). Videre er organisasjonen engasjert i forskning med fokus på læringsmetoder (eLæring, blandet læring og teknologisk forsterket undervisning og trening). EBI tilbyr IST-treningskurs for eLæring, teknologisk forsterket læring, blandet læring, mulitmediabasert presentasjoner, prosjektledelse og content management systems. I de sste ti årene har rundt 700 elever vært med på kursene, flere bøker har blitt publisert, og forskere fra EBI har bidratt i internasjonale konferanser (innen området innovasjon, teknologisk forsterket undervisning og trening).

Organisasjoner har vær involvert i flere LLP samarbeid, som for eksempel Grundtvig Learning Partnerships i tillegg til Multilateral Grundtvig prosjekt T(539717-LLP-1-2013-1-ITGRUNDTVIG-GMP) som spesialister i bladet læring og multimediabasert innhold.

Organisasjoner har et stort nettverk i Europa – dette innebærer flere institusjoner i tillegg til AE providers (og deres paraplyorganisasjoner) og universiteter. I Østerrike har de et nært samarbeid med tekniske og pedagogiske universiteter og lignende institusjoner.